Để xóa đồ thị trong màn hình tổng quan, cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn “Menu Tổng quan”.
  2. Nhấp chuột vào biểu tượng menu () của đồ thị cần sửa.
  3. Chọn “Xóa”
  4. Nhấp chuột và nút “Có” hoặc “Không” để xác nhận tác vụ.

Trâm Anh