Một trong những công việc khó khăn khi xây dựng hệ thống BSC là phân tầng chiến lược, KPI xuống bộ phận, nhân viên bên dưới. KPI doanh thu có thể phân tầng từ cấp công ty xuống từng cá nhân rất dễ dàng. Nhưng còn các KPI phi tài chính khác thì sao. Chúng ta cùng tìm hiểu

Trong ngày báo cáo kết quả dự án BSC, giám độc dự án BSC thông báo đã hoàn thành giai đoạn một của chương trình và chuyển sang giai đoạn hai. Công ty sẽ tiếp tục làm gì nữa sau giai đoạn hai. Bsc2Kpi phỏng vấn giám đốc dự án BSC

Bsc2Kpi: Xin chào ông, hôm nay đánh dấu một ngày quan trọng trong lịch sử công ty

Giám đốc: Vâng. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thực hiện xong dự án BSC. Chúng tôi đã xây dựng xong hệ thống KPI, được triển khai từ tầm nhìn và chiến lược. Các chỉ tiêu KPI cũng đã được xây dựng xong và các bộ phận bắt đầu đo lường và đánh giá công việc.

BSC và KPI giúp đánh giá hiệu quả công việc của mỗi bộ phận, cá nhân chính xác hơn, nhưng đồng thời cũng đụng chạm vào nhiều vấn đề “nhạy cảm” trong việc đánh giá nhân viên. Hiểu được tâm lý của nhân viên sẽ giúp dự án thành công hơn. Bsc2Kpi phỏng vấn một nhân viên thực hiện dự án.

Bsc2Kpi: Xin chào anh, anh có thể mô tả sơ bộ công ty triển khai BSC như thế nào và ý kiến của anh khi thực hiện dự án.

Nhân viên: Chúng tôi được công ty đào tạo cách thức xây dựng BSC và KPI, để từ đó xây dựng hệ thống BSC và KPI cho phòng ban của mình. Đây là nhiệm vụ mà sếp đã chỉ đạo thì phải làm thôi, chứ quả thực tôi cũng không thích chương trình này. Nếu mọi thứ trong trạng thái “mờ mờ”, nhân viên dễ thở hơn.

Sự thành công của dự án không chỉ dựa vào kinh nghiệm triển khai của công tư vấn, mà còn phụ thuộc vào mức độ tham gia của CEO vào dự án. BSC liên quan đến tầm nhìn, chiến lược dài hạn mà không có nhân viên nào được ủy quyền có thể thay thế được CEO để quyết định cá vấn đề quan trọng của dự án.

Bsc2Kpi: Anh triển khai dự án BSC cho công ty của mình như thế nào

Giám đốc: Đúng vậy. Tôi rất bận nên tôi ủy quyền cho trưởng phòng dự án thay tôi thực hiện dự án. Trưởng phòng nhân sự là giám đốc dự án. Giám đốc dự án có trách nhiệm lựa chọn nhà tư vấn, họp thảo luận chiến lược, xây dựng KPI, đốc thúc các phòng ban thực hiện đúng tiến độ dự án,…

Có rất nhiều lý do dự án BSC thất bại: sự không quyết tâm của ban lãnh đạo, có quá nhiều KPI, không có hệ thống lương thưởng phù hợp, nhân viên không muốn bị đánh giá,… Một trong các lý do mà nhiều người không để ý đó là thiếu công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với ý kiến này. Hãy cùng Bsc2Kpi phỏng vấn một giám đốc dự án về vấn đề này.

Bsc2Kpi: Ông có cho rằng cần có công cụ hỗ trợ để dự án BSC thành công

Giám đốc dự án: Ông nói rõ hơn công cụ hỗ trợ là gì

Bsc2Kpi: Là phần mềm giúp việc xây dựng các chỉ số, phân trách nhiệm, ghi nhận kết quả thực hiện và tính toán hiệu suất của từng bộ phận cũng như cá nhân.

Theo lý thuyết BSC, một bộ phận chỉ khoảng ba đến năm chỉ số để đánh giá hiệu quả. Thực tế áp dụng cho thấy, để quản trị mục tiêu và đánh giá chính xác hiệu quả của bộ phận, có thể cần hơn thế.

Bsc2Kpi: Tôi muốn trao đổi với anh về khái niệm “Key” trong chữ KPI. Bao nhiêu chỉ số cho bộ phận hoặc cá nhân là phù hợp.

Giám đốc dự án: Hiện tại tôi đang triển khai ba đến năm chỉ số cho mỗi bộ phận. Có bộ phận chỉ có 3 chỉ số, có bộ phận có năm chỉ số, nhưng không quá năm chỉ số. Đây là các chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động của bộ phận.

Theo Kaplan và Norton, bản đồ chiến lược là một sơ đồ mô tả cách thức một tổ chức sáng tạo ra giá trị bằng việc kết nối các mục tiêu chiến lược trong mối quan hệ nguyên nhân và kết quả với mỗi yếu tố trong viễn cảnh của thẻ điểm cân bằng. Từ 1996, Kaplan và Norton đã đề xuất Bản đồ chiến lược và sử dụng bản đồ chiến lược để giúp đỡ việc hoạch định các chiến lược. Bài viết này sẽ minh họa việc xây dựng bản đồ chiến lược cho một công ty và từ bản đồ chiến lược này, các KPI được xây dựng.

Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng, tinh giản bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành, hoạt động là nhiệm vụ cấp thiết và then chốt đối với nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Tình trạng phổ biến trong khá nhiều doanh nghiệp của Việt Nam là không phân định rõ ràng chức năng, trách nhiệm của các phòng ban; công việc thực hiện  vừa trùng lắp, vừa bị bỏ sót; nhân viên các phòng ban khó phối hợp thực hiện công việc; lãnh đạo không hiểu rõ nội dung, khối lượng công việc trong từng phòng ban. Một số phòng ban chức năng không xác định rõ chức năng nhiệm vụ của chính phòng, nên chỉ thực hiện các chức năng công việc ở mức độ tối thiểu, ví dụ: phòng Kế toán chỉ quan tâm đến việc làm tốt công tác sổ sách, chứng từ kế toán. Các phòng quan tâm giải quyết vấn đề phát sinh hơn là quan tâm đến các vấn đề có tính chất hệ thống như cơ chế, chính sách kế hoạch và việc phối hợp thực hiện, v.v…Điều này làm giảm sút hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, gây khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả công việc và quá trình thực hiện tinh giản biên chế.