Không có phương pháp đánh giá nhân viên nào là hoàn hảo, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm. Sự khác biệt của Skill Decode là tích hợp hai phương pháp đánh giá nhân sự tốt nhất hiện nay vào cùng một phần mềm.

Đánh giá nhân viên theo năng lực công việc

Công ty trả lương theo hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên khi thực hiện công việc, vì vậy năng lực nhân viên cần phải được đánh giá thông qua yêu cầu của công việc. Nói cách khác năng lực nhân viên được đánh giá thông qua yêu cầu năng lực của mỗi chức danh. Ví dụ để đánh giá năng lực lái xe, người ta sẽ so sánh sánh năng lực của nhân viên với yêu cầu năng lực của chức danh lái xe. Cách đánh giá này giúp giảm bớt sự định kiến của người đánh giá, giảm sự hiểu khác nhau về cùng một năng lực của người đánh giá, từ đó đưa ra kết quả chính xác hơn.

Các năng lực cho từng chức danh được tổng hợp lại thành bộ từ điển năng lực. Mỗi công ty có thể có các yêu cầu năng lực cho từng chức danh khác nhau, tức là có bộ từ điển năng lực khác nhau. Thách thức lớn nhất với công ty là xây dựng được bộ từ điển năng lực sát với yêu cầu của công ty.

Phương pháp này phát huy được tốt với các kỹ năng thiên về chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên để đánh giá nhân viên quản lý có kỹ năng về lãnh đạo, tầm nhìn,… thì phương pháp này chưa đáp ứng được.

Đánh giá nhân viên theo phương pháp phản hồi 360 độ

Ý tưởng của phương pháp này là khi đánh giá một nhân sự thì ai cũng có định kiến, vì vậy kết luận của một người đánh giá không phải lúc nào cũng chính xác. Để có thể đánh giá toàn diện nhân viên thì tốt nhất là nên có đánh giá từ nhiều góc độ. Một nhân viên nên được đánh giá từ cấp quản lý trực tiếp, cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và thậm chí cả khách hàng.

Do có nhiều người đánh giá nên việc tập hợp báo cáo đánh giá là không hề đơn  giản do sự khác nhau về câu hỏi đánh giá, thang điểm đánh giá,… Vì vậy, những người đánh giá phải cùng đánh giá theo một bộ câu hỏi và cùng một thang điểm. Tùy thuộc nhu cầu đánh giá mà mỗi bảng câu hỏi có thể từ 50 câu hỏi đến 200 câu hỏi hoặc hơn.

Một hạn chế nữa của phương pháp này là việc đánh giá khá mất thời gian do phải người đánh giá phải trả lời rất nhiều câu hỏi, vì vậy giá nhân viên theo phương pháp phản hồi 360 độ thường được áp dụng với các cấp quản lý và các kỹ năng thường tập trung đánh giá là khả năng lãnh đạo, xây dựng tầm nhìn,…

Để có được đánh giá nhân viên một cách toàn diện thì nên kết hợp cả hai phương pháp trên, tuy nhiên điểm hạn chế là sẽ mất nhiều thời gian nếu triển khai hai dự án đánh giá nhân viên cùng một lúc.

Skill Decode kết hợp hai phương pháp đánh giá trên, giúp nâng cao được ưu điểm của từng phương pháp, đồng thời cũng hạn chế được nhược điểm của từng phương pháp, do

  • Có sẵn bộ từ điển năng lực cho phương pháp đánh giá năng lực theo công việc để công ty tùy chỉnh theo yêu cầu
  • Có sẵn bộ câu hỏi 360 độ để công ty tùy chỉnh
  • Tự động hóa hoàn toàn việc tổng hợp và báo cáo

Bạn có thể trải nghiệm tính năng bằng cách đăng ký dùng thử ở đây.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của SoftAView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SoftAView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.