Không có phương pháp đánh giá nhân viên nào là hoàn hảo, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm. Sự khác biệt của Skill Decode là tích hợp hai phương pháp đánh giá nhân sự tốt nhất hiện nay vào cùng một phần mềm.

Lợi ích của phản hồi 360 độ

Đánh giá 360 độ phản hồi khi thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi  ích thiết thực ở cả 3 cấp: cho các cá nhân được đánh giá, nhóm và cả tổ chức doanh nghiệp. 

Đối với cá nhân người được đánh giá, phương pháp này sẽ giúp họ nhận được sự phản hồi trực tiếp: một là từ người quản lý trực tiếp, từ đồng nghiệp, cấp dưới trực tiếp dưới quyền và có thể cả từ bên ngoài. Những phản hồi đó giúp họ cải thiện và nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Đánh giá 360 độ phản hồi là công cụ giúp người được đánh giá nhận ra sự khác biệt giữa những gì họ tự nhìn về mình và những gì người khác đánh giá họ. Nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bảo đảm tính khách quan, thuyết phục cao hơn so với việc thông tin thuần túy chỉ từ cán bộ quản lý trực tiếp đối với người được đánh giá. Một số thông tin có thể sẽ rất nhạy cảm khi chia sẻ trực tiếp nhưng khi “bí mật” sẽ giúp người được đánh giá hoàn thiện.

Mô hình 2 chiều của Martilla and Jame (1977) thể hiện tầm quan trọng và mức độ thể hiện của tiêu chí (IPA) được sử dụng để phân tích, so sánh năng lực của cá nhân với yêu cầu năng lực của doanh nghiệp trong hình minh họa.

Theo đó, trục tung là tầm quan trọng của năng lực đối với tổ chức, doanh nghiệp. Trục hoành thể hiện mức độ được đánh giá (yếu hay mạnh) của cá nhân. Kết hợp chung có 4 ô, thể hiện:

Là nhà quản lý, bạn sẽ phải đánh giá năng lực nhân viên để trả lương, để có kế hoạch đào tạo nâng cấp và  thậm chí để loại bỏ những nhân viên không đủ năng lực. Bạn sẽ tìm thấy trên thị trường có rất nhiều phương pháp đánh giá năng lực nhân viên và đương nhiên bạn sẽ phải lựa chọn ra phương pháp đánh giá năng lực phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Bài viết này sẽ phần tích các ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp để bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình.

NỘI DUNG BẢN CÂU HỎI

Các nội dung tiêu chí trong bản câu hỏi khảo sát đánh giá năng lực của cán bộ quản lý theo “Phản hồi 360 độ” thường khác nhau ở các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.  Thông thường các tiêu chí đánh giá được phân chia thành một số nhóm các năng lực lãnh đạo thiết yếu như:

Xác định và đánh giá năng lực là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Để đo lường cần có thước đo, tuy nhiên hiện có nhiều mô hình năng lực khác nhau, do đó, việc tìm ra một phương pháp đo lường chuẩn cho các mô hình là điều không tưởng. Bài viết giới thiệu một số phương pháp được sử dụng để xác định tiêu chí và đo lường năng lực trong doanh nghiệp.

Năng lực có vai trò quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Để thiết lập, phát triển các năng lực hiệu quả trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 

Phản hồi 360 độ (360 Degree Feedback) là phương pháp đánh giá, thông qua đó, nhân sự nhận được các thông tin phản hồi về nhiều khía cạnh năng lực hoặc hiệu quả trong công việc từ những người họ thường xuyên làm việc, thông thường gồm có: nhân sự tự đánh giá, cán bộ quản lý cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và đôi khi cả những người từ bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, hoặc các đối tượng hữu quan khác (nói chung là bất cứ ai đáng tin cậy và biết rõ về công việc của cá nhân đó đều có thể tham gia vào quá trình đánh giá này) .