Đào tạo tại:
- Đại học: Trường Quản lý Matscova
- Thạc sỹ ở ISS Hà Lan (1995)
- Tiến sỹ ở ĐHKT TP HCM (2001)
- Thực tập sau tiến sỹ ở UTS – Úc (2005).
Tác giả sách: “Quản trị nguồn nhân lực” (tái bản 10 lần); “Xác định giá trị công việc và thiết lập bảng lương doanh nghiệp”.
Giảng dạy: tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 1982. Tham gia giảng dạy cho VCCI tại nhiều thành phố (Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng) nhiều năm; Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nhật (VJCC), thực hiện đào tạo, giảng dạy cho CBQL tại các công ty,v.v....
Kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp: Chủ nhiệm các dự án nhân sự cho các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Mai Linh; Tổng Công ty 28; Tổng công ty Cảng hàng không ACV; Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico); Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex; Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam,…

Quản trị nguồn nhân lực   Thiết lập bảng lương