SalaryTek là phần mềm xây dựng bảng lương (bao gồm cả lương chức danh và lương cá nhân) và đánh giá năng lực nhân viên. Nguyên tắc xây dựng bảng lương là dựa trên giá trị công việc cho từng chức danh và đánh giá năng lực từng nhân viên. Mỗi chức danh, nhân viên được đánh giá dựa trên một bộ các tiêu chí (bao gồm cả trọng số của tiêu chí ở cả cấp doanh nghiệp và ở cả cấp chức danh); phần mềm sẽ tự động tính lương cho từng chức danh, nhân viên theo cách thức mà công ty mong muốn.

Để bạn hiểu được cách thức phần mềm vận hành, SalaryTek cung cấp sẵn một số dữ liệu demo với các thông số được thiết lập giả định cho một tổng công ty và các công ty con, nhà máy. Bộ dữ liệu này gồm có các nhân sự, chức danh, tiêu chí và điểm giả định để tính lương. Bạn có thể xem mức lương thông qua các báo cáo trong phần mềm.

Lương chức danh và lương nhân viên trong dữ liệu demo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lương tối thiểu, lương tối đa, mức độ tương quan, quy mô, số bậc lương, khoảng cách lương, trọng số tiêu chí công ty, trọng số tiêu chí chức danh, yêu cầu năng lực với các chức danh, nhân viên, mức độ hỗ trợ do khan hiếm nhân sự trên thị trường,… Bạn chỉ cần thay đổi một trong các thông số trên là mức lương của một nhân viên hoặc của cả hệ thống có thể thay đổi. Giả sử bạn thấy lương của tổng giám đốc quá cao so với lương của các nhân viên bên dưới, bạn giảm hệ số tương quan xuống. Hoặc bạn thấy một chức danh nào đó có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến tập đoàn nhiều hơn, lương cao hơn so các chuyên viên khác thì bạn chấm điểm cho chức danh chuyên viên đó cao hơn các chức danh chuyên viên khác cùng cấp bậc.

SalaryTek có rất nhiều tính năng ưu việt mà các phần mềm khác không có hoặc không hoàn thiện bằng. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả các chức năng của phần mềm SalaryTek, bạn nên tìm hiểu các chức năng của phần mềm và quy trình nhập liệu. Bạn không nên thử sử dụng SalaryTek khi chưa tìm hiểu quy trình và chức năng phần mềm. Việc hiểu rõ chức năng và quy trình phần mềm giúp bạn sử dụng SalaryTek hiệu quả hơn.

Trâm Anh