Để xóa tiêu chí, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn Menu "Danh mục\ Tiêu chí”.
  2. Lưu ý không thể xóa tiêu chí thuộc bộ “Kiến thức”. Chỉ có thể xóa tiêu chí thuộc bộ “Kỹ năng”, “Trách nhiệm”, “Điều kiện”.
  3. Tại tiêu chí cần xóa, nhấp chuột vào biểu tượng menu () và chọn " Xóa tiêu chí".
  4. Nhấp chuột vào “Có” hoặc “Không” để xác nhận.

Lưu ý là tiêu chí sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

Trâm Anh