Để sửa nhóm chức danh, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Chọn Menu "Danh mục\ Chức danh”.
  2. Tại dòng nhóm chức danh cần sửa, nhấp chuột vào biểu tượng menu () và chọn " Sửa".
  3. Nhập lại tên nhóm chức danh mới tại trường “Tên nhóm chức danh”.
  4. Nhập lại mã chức danh mới tại trường “Mã chức danh”.
  5. Nhập nội dung vào trường “Ghi chú".
  6. Nhấp chuột vào nút “Lưu và đóng” để xác nhận.

Trâm Anh