Phần lớn ban lãnh đạo công ty yêu cầu báo cáo kinh doanh theo tháng, ví dụ báo cáo kinh doanh tháng 3 hoặc báo cáo kinh doanh quý 1. Chính vì vậy nhân viên cấp dưới cũng thường chuẩn bị dữ liệu theo tháng: mục tiêu theo tháng và báo cáo kết quả theo tháng. Các chương trình khuyến mãi cũng được xây dựng theo tháng, các dự án cũng được xây dựng theo tháng để dễ thống kê.

Điều này làm giảm sự linh hoạt của ban lãnh đạo nếu muốn xây dựng một chương trình hoạt động theo giai đoạn linh hoạt, để phù hợp với các dự án, các hoạt động kinh doanh theo mùa vụ, hoặc so sánh báo cáo với số liệu của đối thủ.

Bsc2Kpi cung cấp các báo cáo BSC theo thời gian bất kỳ, không phụ thuộc vào thời gian báo cáo truyền thống chuẩn theo tháng. Ban lãnh đạo có thể dễ dàng có các báo cáo từ ngày 17/4 đến ngày 5/8 ngay lập tức.

Bạn có thể trải nghiệm tính năng này bằng cách đăng ký dùng thử tại đây.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của SoftAView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SoftAView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.